Disable Preloader
زنگ جذاب علوم


حواسّ پنجگانه، نخستین ابزار و وسایلی هستند که خداوند در اختیار انسانها قرار داده است. آنان به کمک این ابزار، بسیاری از اشیاء و امور اطراف خود را درک می‌کنند و می‌شناسند. دیدنی‌ها را می‌بینند، شنیدنی‌ها را می‌شنوند، بوها را استشمام می‌کنند، طعم‌ها را می‌چشند و اشیاء را لمس می‌کنند.
و امروز دخترای گلم در زنگ علوم از حواس پنجگانه خود استفاده کردند با حس بویایی خود عطری که در کلاس پخش شد را استشمام کردند. با حس چشایی خود خوراکی‌های خوشمزه چشیدند . با حس بینایی خود اطراف خود را با دقت دیدند . با حس لامسه‌ی خود اشیا کلاس را لمس کردند . با حس شنوایی خود  صداهایی که از بیرون کلاس و حیاط می‌امد را شنیدند .
ارسال نظر