• زندگی با آیه‌ها (مسطورا)
  زندگی با آیه‌ها (مسطورا)
  همراه با ضیافت افطار دانش آموزان مهاد
 • جشن تکلیف
  جشن تکلیف
  گل دختران مهاد
 • بازدید از گلستان شهدا
  بازدید از گلستان شهدا
  طرحی از برنامه مدرسه زندگی
 • اختتامیه جشنواره
  اختتامیه جشنواره
  فرهنگی علمی قرآنی ورزشی فجر ماندگار
  مدارس مهاد

پیش ثبت نام سال تحصیلی 1403-1404در مدارس مهاد

بنیاد آموزشی فرهنگی مهاد

بنیاد آموزشی فرهنگی مهاد

مهاد مدرسه زندگی

بنیاد آموزشی فرهنگی مهاد با تاسیس مدارسی با رویکرد سبک زندگی قرآنی مشغول به فعالیت می باشد.فراهم کردن محیط تربیتی آرام و پویا ، استفاده از روش های تدریس خلاق و نوین ، تجربه زندگی فردی و اجتماعی متناسب با دوره رشدی دانش آموزان ، آموزش و همراه کردن معلمان و خانواده ها برای تربیت صحیح تر دانش آموزان ، برخی از اصول حاکم بر مدارس مهاد می باشد
مهاد

اخبار و فعالیت های مدارس مهاد