• جشنواره ورزشی
  بنیاد آموزشی فرهنگی مهاد
 • جشن تکلیف
  دختران مهاد
 • مسابقات والیبال پدر پسری
  مدارس مهاد
 • جشن ولادت حضرت زهرا (س)
  و روز مادر در مراکز آموزشی مهاد
 • کارگاه آموزشی
  تدریس تمام ساحتی با حضور سرکار خانم زائر
  کارشناس مسئول آموزش ابتدایی
 • کارگاه آموزشی راهبردهای حل مسائل
  با حضور جناب آقای باقری
  کارشناس ارشد آموزش ابتدایی

بنیاد آموزشی فرهنگی مهاد

مهاد مدرسه زندگی

بنیاد آموزشی فرهنگی مهاد با تاسیس مدارسی با رویکرد سبک زندگی قرآنی مشغول به فعالیت می باشد.فراهم کردن محیط تربیتی آرام و پویا ، استفاده از روش های تدریس خلاق و نوین ، تجربه زندگی فردی و اجتماعی متناسب با دوره رشدی دانش آموزان ، آموزش و همراه کردن معلمان و خانواده ها برای تربیت صحیح تر دانش آموزان ، برخی از اصول حاکم بر مدارس مهاد می باشد

اخبار و فعالیت های مدارس مهاد