هنگام ثبت نام در انتخاب مرکز و پایه تحصیلی دقت نمائید
وارد کردن تمامی گزینه ها الزامی می باشد
نام نویسی در این بخش به منزله ثبت نام قطعی نمی باشد.جهت پیگیری می بایست با مرکز تماس حاصل فرمائید
جهت مشاهده آدرس و تلفن مراکز مهاد به صفحه شعب مهاد مراجعه نمائید